15. modlitbové stretnutie

13. decembra 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo 15. stretnutie ctiteľov Škapuliarskej Panny Márie. Témou tohto stretnutia bola Spiritualita svetského rádu bosých karmelitánov.

Stretnutie viedol o. Stanislav a o. Ján,  bosí karmelitáni, ktorý pôsobia na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a

priaznivci karmelitánskej spirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. PREDNÁŠKA Po nej sa v našej kláštornej kaplnke slávila sv. omša z vigílie slávnosti sv. Jána od Kríža. V homílii, ktorú predniesol o. Ján, nám priblížil osobnosť velikána Karmelu a učiteľa Cirkvi. Pri sv. omši prijali dve účastníčky karmelitánsky škapuliar a boli prijaté do škapuliarskeho bratstva. Na záver nasledovala modlitba vešpier. FOTO

Novovznikajúce spoločenstvo svetského rádu bosých karmelitánov

Pred stretnutím otcovia karmelitáni menovali novú radu svetského rádu bosých karmelitánov (ocds) novovznikajúceho spoločenstva pri našom kláštore. Menované sestry ocds boli dlhoročnými členkami bratislavského spoločenstva ocds. Od januára 2020 sa začnú pravidelné stretnutia nového spoločenstva. FOTO

Vyhľadávanie

Prihlásenie