Postulát

Od chvíle, keď sestry prijmú aspirantku za klauzúru začína sa pre ňu postulát. Postulantka prijíma hnedé postulantské šaty s bielym golierikom. V tomto období sa postulantkám umožňuje hlbšie rozpoznanie svojho povolania cez lepšie spoznanie seba samej a kongregácie. U nás - v Karmeli Dieťaťa Ježiša sú postulantky cez náuky vovedené do charizmy kongregácie. Učia sa žiť v duchu malej cesty duchovného detstva sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, našej patrónky. Postulát trvá 2 roky vo formačnom dome postulátu. Je spoločný pre všetky tri provincie.   

  

                             

 

 

 

 

                          

Vyhľadávanie

Prihlásenie