Naša špiritualita

Naša špiritualita sa opiera o Osobu Dieťaťa Ježiša, čiže je ňou duchovné detstvo. Nie je to detinstvo, ale detstvo, ktoré sa

neopiera na slovách alebo citoch, ale v pokore a obete, v jednoduchosti mysle a apoštoláte radosti uprostred „malých“ tohto

sveta, v radostnom a úprimnom prežívaní svojho povolania.

Veľkým vzorom a učiteľkou nám je naša patrónka sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša, ktorá nás učí svojej „malej ceste“

duchovného detstva.

Skrvavená Kristova tvár je podnetom ku každodennej obete. Pán Ježiš od jasieľ až po kríž vyznával v poslušnosti, že je Synom

svojho Otca a svoje detstvo nielenže „posvätil“ vo vodách Jordánu, ale ho „pokrstil“ vlastnou krvou na kríži.

Vyhľadávanie

Prihlásenie