Bože, vďaka tvojej pomoci

Bože, vďaka tvojej pomoci sa otec Anzelm stal vzorom evanjeliovej dokonalosti, vďaka tvojej múdrosti mohol poučovať veriacich o Božom detstve tvojho Syna, vypočuj moju modlitbu plnú dôvery , aby som na jeho príhovor dostala milosť ...., o ktorú vrúcne prosím a vďačne zvelebovala tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu, Božie dieťa, prosíme ťa, aby bol otec Anzelm, ktorý hlásal pravdu o tvojom detstve a celým životom dokazoval lásku k tebe, povýšený do chvály oltárov, prispieval k prehĺbeniu našej viery a viedol všetkých k svätosti a spáse, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie