Životopis sv. Terézie

sv. Terézia z Lisieux

                                                                       

02.01.1873 – narodenie Márie Františky Terézie Martinovej vo francúzskom meste Alençone

04.01.1873 – krst v kostole Notre Dame

28.08.1877 – smrť matky, rod. Guerinovej

rodina Martinovcov sa presťahovala do Lisieux                 

a T. začala školu v benediktínskom opátstve                         

13.05.1883 – úsmev Panny Márie, uzdravenie Terézie v ťažkej chorobe                            

08.05.1884 – prvé sv. prijímanie Terézie

04.11.1887 – cesta Terézie s otcom a sestrou Celinou do Ríma                                      

20.11.1887 – audiencia u pápeža Leva XIII. Terézia žiada o povolenie vstúpiť do karmelitánskeho kláštora                          

28.12.1887 – priaznivá odpoveď biskupa Hugonina predstavenej Karmelu o prijatí Terézie

09.04.1888 – vstup 15-ročnej Terézie do kláštora bosých karmelitánok v Lisieux

10.01.1889 – obliečka: Terézia prijala rehoľné rúcho a rehoľné meno                                                            

08.09.1890 – Terézia zložila rehoľné sľuby                                  

29.07.1894 – smrť otca Ľudovíta Martina

Január 1895 – na pokyn predstavenej Matky Agnesy od Ježiša Terézia začala písať autobiografické spisy

09.06.1895 – na sviatok Najsv. Trojice počas sv. omše Terézia dostáva vnuknutie obetovať sa Milosrdnej Láske

2-3.04.1896 – v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa u Terézie prejavili prvé príznaky tuberkulózy (prvé chrlenie krvi)                     

30.09.1897 – smrť Terézie (približne o 19.20 hod                                

04.10.1897– pohreb Terézie na mestskom cintoríne v Lisieux

30.09.1898 – prvé vydanie jej Dejín duše

29.04.1923 – pápež Pius XI vyhlásil Teréziu za blahoslavenú

17.05.1925 – pápež Pius XI Teréziu slávnostne vyhlásil za svätú v chráme sv. Petra v Ríme

Vyhľadávanie

Prihlásenie