Symbolika erbu

                                                           

V centre erbu je Dieťa Ježiš, ktoré žehná pravou rukou a v ľavej drží kráľovské jablko.    

V obvode erbuslová sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša:

Mojím nebom bude dobre robiť na zemi. Tieto slová sú heslom našej kongregácie.

Dieťa Ježiš je hlavným patrónom kongregácie, preto je v centrálnej časti pozadia kríža. sestrám pripomínať život Ježiša

od Jeho narodenia až po smrť.

Stred erbu symbolizuje horu Karmel a hviezda uprostred znázorňuje Máriu.

Pravá hviezda symbolizuje proroka Eliáša a ľavá hviezda sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša – patrónku kongregácie.

Vyhľadávanie

Prihlásenie