Kalendár

Kalendár blahoslavených a svätých Karmelu, 

 

významné dátumy zo života sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša,

 

výročia našich zakladateľov a významné dátumy našej kongregácie.

 

JANUÁR

 

2. január 1873 - narodenie Márie-Františky-Terézie Martinovej v Alencone, Francúzsko

3. bl. Kyriak Eliáš Chavara, kňaz, ľubovoľná spomienka

4. januára 1873 - krst Terézie

6. január 2021- výročie zloženia prvých sľubov našej matky spoluzakladateľky ctihodnej Božej služobnice Matky Terézie od sv. Jozefa (6. január 1924).

8. sv. Peter Tomáš, biskup, ľubovoľná spomienka

9. sv. Andrej Corsini, biskup, ľubovoľná spomienka

27. sv. Henrich de Ossó y Cervello, kňaz, ľubovoľná spomienka

 

FEBRUÁR

 

24. februára 1884 v Marszowiciach – narodenie nášho otca zakladateľa Anzelma Gądek

 

APRÍL

 

1. bl. Nonius Alvarez Pereira, rehoľník, ľubovoľná spomienka

17. bl. Baptista Spagnoli, kňaz, ľubovoľná spomienka

18. bl. Mária od Vtelenia, rehoľníčka, ľubovoľná spomienka

24. bl. Terézia Mária od Kríža (Manetti), panna, ľubovoľná spomienka

 

MÁJ

 

8. mája 1884 - prvé sväté prijímanie Terézie

13. mája 1883 - Teréziu uzdraví z ťažkej choroby úsmev Madony

16. sv. Šimon Stock, rehoľník, ľubovoľná spomienka

17. mája 1925 - svätorečenie Terézie pápežom Piom XI.

22. sv. Joachima de Vedrúna y Mas, rehoľníčka, ľubovoľná spomienka

25. sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panna, spomienka

26. - výročie schválenia našej kongregácie na pápežskom práve. (Decretum laudis, 26. máj 1954)

29. bl. Elia od sv. Klementa, panna, ľubovoľná spomienka

29. mája 1887 - Terézia prosí otca, aby jej dovolil vstúpiť na Karmel a dostáva jeho dovolenie.

 

JÚN

 

7. bl. Anny od sv. Bartolomeja, panny, spomienka

12. bl. Alfonza Márie Mazurka, kňaza a mučeníka, a spoločníkov, spomienka

14. bl. Márie Candidy od Eucharistie, panny, ľubovoľná spomienka     

14. júna 1885 – narodenie našej matky zakladateľky sr. Terézie od sv. Jozefa (Janiny Kierocińskej)

14. júna 1884 - prijala sv. Terézia Martin sviatosť birmovania

26. bl. Márie Jozefíny od Ukrižovaného Ježiša, panny, ľubovoľná spomienka

 

 

JÚL

 

7. začiatok novény k Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej)

12. sv. Ľudovít a Mária Zélia Martinovci, rodičia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, ľubovoľná spomienka

12. júla 1946 v Sosnovci – odchod do večnosti našej matky zakladateľky sr. Terézie od sv. Jozefa (Janiny Kierocińskej)

13. sv. Terézia od Ježiša z Los Andes, panna, spomienka

16. PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA Z HORY KARMEL, SLÁVNOSŤ

17. bl. Terézia od sv. Augustína a spoločníčky, panny a mučenice, spomienka

19. Preblahoslavená Panna Mária, Matka Božej milosti, spomienka

20. SV. ELIÁŠ, PROROK A NÁŠ OTEC, SVIATOK

24. bl. Mária Pilar, Terézia a Mária Angeles, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

24. bl. Mária Mercedes Prat, panna a mučenica, ľubovoľná spomienka

27. bl. Títus Brandsma, kňaz a mučeník, ľubovoľná spomienka

28. bl. Ján Soreth, kňaz, ľubovoľná spomienka

 

AUGUST

 

7. sv. Albert z Trapani, kňaz, spomienka

9. SV. TERÉZIA BENEDIKTA OD KRÍŽA, PANNA A MUČENICA, PATRÓNKA EURÓPY, SVIATOK

16. bl. Mária Sagrario od svätého Alojza Gonzagu, panna a mučenica, ľubovoľná spomienka

18. bl. Ján Krstiteľ, Michal Alojz a Jakub, kňazi a mučeníci, ľubovoľná spomienka

25. bl. Mária od Ukrižovaného Ježiša, panna, ľubovoľná spomienka

26. Spomienka prebodnutia srdca sv. Terézie od Ježiša, našej matky, ľubovoľná spomienka (bosé karmelitánky: spomienka)

 

SEPTEMBER

 

1. sv. Terézia Margita Redi od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, panna, spomienka

8. septembra 1890 Terézia skladá slávnostné sľuby

12. bl. Mária od Ježiša, panna, spomienka

17. SV. ALBERT JERUZALEMSKÝ, BISKUP A ZÁKONODARCA NÁŠHO RÁDU, SVIATOK

 

OKTÓBER

 

1. SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA, PANNA A UČITEĽKA CIRKVI, SVIATOK

3. október 1934 -  výročie zloženia večných sľubov našej matky spoluzakladateľky, ktoré zložila pri našom otcovi zakladateľovi

15. SV. TERÉZIA OD JEŽIŠA, PANNA A UČITEĽKA CIRKVI, NAŠA MATKA, SLÁVNOSŤ

15. október 1969 - odchod do večnosti nášho otca zakladateľa

30. bl. Mária Terézia od sv. Jozefa, panna, ľubovoľná spomienka

 

NOVEMBER

 

6. bl. Jozefa Naval Girbés, panna, ľubovoľná spomienka

7. bl. František od Ježiša, Márie a Jozefa, kňaz, ľubovoľná spomienka

8. bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, panna, ľubovoľná spomienka

14. VŠETKÝCH SVÄTÝCH KARMELITÁNSKEHO RÁDU, SVIATOK

15. Spomienka na všetkých zosnulých nášho rádu, spomienka

19. sv. Rafael Kalinowski, kňaz, spomienka

29. bl. Dionýz a Redempt, mučeníci, spomienka

 

DECEMBER

 

11. sv. Mária Maravillas od Ježiša, panna, ľubovoľná spomienka

14. SV. JÁN OD KRÍŽA, KŇAZ A UČITEĽ CIRKVI, NÁŠ OTEC, SLÁVNOSŤ

16. bl. Mária od Anjelov, panna, ľubovoľná spomienka

31. december 1921 -  výročie založenia našej kongregácie

Vyhľadávanie

Prihlásenie