12. modlitbové stretnutie

8. marca 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo 12. stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA. Stretnutie viedol o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej špirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. PREDNÁŠKA

Po prednáške bolo krátke zdieľanie. Po nej sa v našej kláštornej kaplnke slávila sv. omša. Pri sv. omši prijal jeden účastník karmelitánsky škapuliar a bol prijatý do škapuliarskeho bratstva. Potom nasledovala adorácia a modlitba vešpier. FOTO

Vyhľadávanie

Prihlásenie