Juniorát

Po období noviciátu nasleduje obliečka a sestra skladá svoje prvé sľuby na jeden rok. Pri tejto slávnosti prijíma habit karmelitánok Dieťaťa Ježiš. Od zloženia svojich prvých rehoľných sľubov sa sestra stáva juniorkou. Počas štyroch rokov si dočasné sľuby po roku obnovuje. Juniorát trvá 5 rokov. Počas celej formácie sestra skúma, či naozaj je to tá pravá cesta pre ňu. V období juniorátu nasleduje ďalšia formácia duchovného života ako aj príprava na zodpovedné plnenie praktických úloh a apoštolátu kongregácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie