Dejiny kongregácie

Karmel je v celej Cirkvi známy mnohými svätými.

Niekoľko storočí jestvovali v Poľsku len kontemplatívno-klauzúrové kláštory sestier bosých karmelitánok.

 

Po 1. svetovej vojne bol na prvého provinciála obnovenej poľskej provincie bosých karmelitánov zvolený

o. Anzelm od sv. Andreja Corsini (Matej Jozef Gądek, 1884 – 1969). Až neskôr mohol uskutočniť dlhodobú túžbu

založiť kontemplatívno–činnú karmelitánsku kongregáciu, keďže videl túto potrebu pre poľský národ.

 

Podobné karmelitánske kongregácie už existovali aj inde vo svete.

Poľsko v tých časoch prežívalo nielen materiálnu, ale aj duchovnú a morálnu krízu. Cirkev tak stála pred veľkou úlohou:

duchovne pomáhať tým najchudobnejším.

 

O. Anzelm za prvú predstavenú a matku kongregácie zvolil sestru Janinu Kierocińsku (1885-1946), karmelitánsku

terciárku, ktorá prijala rehoľné meno matka Terézia od sv. Jozefa. Prvé sestry mali obliečku v kláštore bosých

karmelitánok v Krakove 31. decembra 1921. Odtiaľ odišli pracovať do Sosnovca, preto je materský dom práve tam.  

     

                                         

 

Kongregácia má okolo 500 sestier. Má medzinárodný charakter, pretože sestry pochádzajú z rôznych krajín: z Poľska, Čiech,

Slovenska, Ukrajiny, Bieloruska, Lotyšska, Francúzska, Burundi, Rwandy a Kamerunu.

Rozvíja sa v troch provinciách: krakovskej, vroclavskej a lodžskej.

Vyhľadávanie

Prihlásenie