Správy z našej provincie

V nedeľu 7. apríla sa v Czernej pri Krakove začala kapitula našej krakovskej provincie. Dnes sestry delegátky zvolili novú sestru provinciálnu a jej radu na nasledujúce tri roky. Novou sr. provinciálnou sa stala sr. Terezitta Górka. Prajeme a vyprosujeme jej  hojnosť Božieho požehnania a potrebných milostí, zdravia a síl k tejto zodpovednej službe. 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie