6. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Šiesty deň (27. september) - Apoštolát

Úvodná modlitba

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Cítila som veľkú túžbu pracovať na obrátení hriešnikov."

Pane, svätá Terézia nemala príležitosť vykonať pre teba veľké činy. Použila však všetko všedné a nepatrné na to, aby ti urobila radosť a zachránila duše. Aj ja mám možnosť prijať s láskou a tebe obetovať všetko, čo je na mojej ceste ťažké a nepríjemné. Daruj preto mnohým ľuďom milosť obrátenia. Pomôž mi byť čoraz veľkodušnejším (ou).

Čítať ďalej...

5. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Piaty deň (26. september) - Mária

Úvodná modlitba

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Pochopila som, že Mária nado mnou bdela, že som bola jej dieťaťom."

Môj Spasiteľ, ty si mne a všetkým ľuďom daroval z kríža Máriu za matku. Odvtedy viem, že tvoja a moja matka stojí aj na mojej krížovej ceste a že mi od teba vyprosuje milosť modliť sa vo všetkých situáciách v tichosti a oddanosti ako ona: "Hľa, som služobnica Pána!" Držiac sa jej materinskej ruky chcem kráčať svojou cestou s vedomím, že mi vždy poskytuje svoju ochranu.

Čítať ďalej...

4. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Štvrtý deň (25. september) - Eucharistia

Úvodná modlitba

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Keď kľačím pred svätostánkom, viem Pánovi povedať iba toto: Môj Bože, ty vieš, že ťa milujem!"

Môj Pán a Učiteľ, ty si sa v Eucharistii stal naším pokrmom. Vo chvíli, keď sa s tebou spojím, rastie vo mne sila a môj pohľad je jasnejší pre skryté pôsobenie tvojej milosti. 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie