Slávnosť našej patrónky

30. septembra srdečne pozývame k nám do kaplnky na spoločnú modlitbu posledného dňa deviatnika k sv. Terézii z Lisieux a slávnostnú sv. omšu spojenú s vešperami a požehnaním ruží. Celebrant, o. Peter Beňo, karmelitán novokňaz, nam na konci slávnosti udelí svoje novokňazské požehnanie. Tí, ktorí nebudete môcť prísť, môžete sa s nami spojiť online - prostredníctvom nášho Youtube kanála. https://www.youtube.com/@sestrykarmelitankydietatajezis/streams 

Novéna k sv. Terézii z Lisieux 2023

Od 22. septembra vás pozývame - k nám do kláštornej kaplnky alebo prostredníctvom online na našom Youtube kanáli https://www.youtube.com/@sestrykarmelitankydietataj9163/streams - na spoločnú modlitbu novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.  

 

Sympózium o sv. Terézii z Lisieux v Košiciach

Pred týždňom sme sa zúčastnili na sympóziu o sv. Terézii z Lisieux, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach 9. septembra 2023. Jednou z prednášajúcich bola aj naša sr. Veronika. FOTO
Správu o sympóziu v Tv Lux si môžete pozrieť tu:
 
 
 
 
 
 

Vyhľadávanie

Prihlásenie