Svedectvá sestier

Svedectvá našich sestier 

 

Prečo Karmel Dieťaťa Ježiša?

Najprv to bola láska k Ježišovi a túžba žiť v zjednotení s Ním. Potom rozhodnutie na rehoľný život - radikálne. Voľba padla na Karmel. Ale čo spraviť s túžbou práce na misiách a uprostred detí? Ukázalo sa, že je to možné všetko skĺbiť, keď som dostala pozvanie na duchovné cvičenia v Karmeli Dieťaťa Ježiša.

V kongregácii 16 rokov

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Žijem v láskyplnej prítomnosti Pána, krmiac sa modlitbou a mlčaním už 19 rokov a vždy nanovo spoznávam, že som ešte neodkryla celú krásu môjho Boha, pred ktorým stojím...                                                                Dôvera a viera mi pomáhajú trvať v láskyplnej službe Božiemu Dieťaťu. Na Jeho slávu a úžitok maličkých. Nie je to ľahké, ale Pán je mojou silou.

V kongregácii 19 rokov 


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Napísané diela sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, sv. Faustíny a cesta duchovného detstva - jednoduchá a obyčajná cesta v dôvernom a radostnom odovzdaní sa Bohu, ktorý je Otcom. Otcom plným milosrdenstva. Tento odkaz urobil to, že mi rýchlejšie bilo srdce. Prišla chvíľa, keď som sa rozhodla už viac nehľadať. Ale i tak môj život tu zostáva aj naďalej veľkým tajomstvom; tajomstvom, v ktorom sú mi časom detaily odkryté v najviac prekvapivých momentoch. 

V kongregácii 6 rokov

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Ako 17 ročná som v sebe odkryla, že moje túžby po splnení zmyslu života sú príliž veľké, aby som ich dokázala zrealizovať! Nikdy to nedokážem! Po niekoľkých rokoch som spoznala Ježiša. On ma začal sprevádzať do centra života, ktorým je On sám. Nakoniec mi ukázal Karmel Dieťaťa Ježiša. Cítim, že som našla drahocennú perlu! Perlu, ktorá uspokojuje všetky moje túžby a ukazuje mi zmysel života. Ako sa to deje? Aj naďalej som slabá a sama nedokážem nič. To moje "nič" udržiava sv. Terezka a vedie ma po svojej "malej ceste". Tu v Karmeli Dieťaťa Ježiša ma naša svätá patrónka neúnavne uisťuje v dôvere, že moje "nič" dnešného dňa, obetované Ježišovi, Mu robí radosť. Pokoj, ktorý prežívam, dôkazy Božieho milosrdenstva a približovanie sa k pravde ma presviedčajú o tom, že spĺňam zmysel svojho života.

V kongregácii 10 rokov  

Vyhľadávanie

Prihlásenie