Advent v Karmeli

V rehoľnom živote je advent špeciálnym časom. Karmel, tak ako celá Cirkev, prežíva tento čas ako očakávanie ohláseného a v krátkom čase prichádzajúceho Boha na zem. Spiritualite Karmelu je blízke pozorné načúvanie proroctiev, pretože svoj zrod a inšpiráciu čerpá z osoby a histórie života Eliáša – najväčšieho proroka Starého Zákona.

V karmelitánskom ráde sa veľkej úcte teší Dieťa Ježiš.

Špecifický kult k Dieťaťu Ježiš siaha k časom sv. Terézie od Ježiša (Avilskej) a sv. Jána od Kríža. 

Čítať ďalej...

Adventné duchovné cvičenia 2022 ... v škole svätých Karmelu

Už o pár dní začíname adventné obdobie. Je tu opäť príležitosť prežiť hlbšie tento krásny čas. Tým z vás, ktorí máte záujem, ponúkame link, kde sa môžete prihlásiť na odber  karmelitánskych duchovných cvičení. 

www.exercicie-online.karmel.at

 

Slávnosť Krista Kráľa

Dnešný sviatok je jeden z najmladších. Zaviedol ho pápež Pius XI. v roku 1929. Bolo to zaiste dielom Božej prozreteľnosti, lebo naša doba je veľmi poznačená búraním hodnôt, ktoré boli istotou ľudí minulých storočí. Dnešný sviatok nám dáva orientáciu i istotu pre život v súčastnej chaotickej dobe. Istota je v pravde. Pravda nám bola zvestovaná v Božom zjavení. Ježiš sám hovorí: „Ja som sa preto narodil a preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“
    Keď ste pozorne počúvali čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša, určite ste si všimli, že štyrikrát sa opakuje v ňom

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie