Novéna k sv. Jánovi od Kríža

Od 5. decembra sa modlitbou deviatnika pripravujeme na slávnosť otca reformovaného Karmelu - sv. Jána od Kríža.

Prvý deň (5.december)

Svätý otec, Ján od Kríža, ty si bol podľa svedectva našej Matky Terézie jednou z najčistejších a najnevinnejších duší, aké Boh zachoval na svoju slávu a povýšenie Cirkvi.

Vypros nám u Boha nevinnosť života a čistotu mravov, aby sme žili bezúhonne, umierali v svätosti a zaslúžili si večnú slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

Čítať ďalej...

Rok 2023 - rokom osláv výročí sv. Terézie z Lisieux

Rok 2023 bude rokom osláv výročí patrónky našej kongregácie sv. Terézie z Lisieux. Už o necelý mesiac budeme sláviť 150. výročie narodenia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej tváre. V apríli si pripomenieme aj 100. výročie jej blahorečenia.

 

Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

Zvestujeme Kristov príchod; a nielen prvý, ale aj druhý, a ten bude oveľa vznešenejší. Tamten bol poznačený utrpením, tento bude v znamení diadému Božieho kráľovstva.

Lebo u nášho Pána Ježiša Krista je väčšinou všetko dvojité. Dvojité narodenie: jedno z Boha pred vekmi, druhé z Panny v plnosti času. Dvojitý príchod: jeden skrytý ako rosa na rúne (porov. Sdc 6,36-40), druhý slávny, totiž ten budúci.

Pri prvom príchode ležal v jasliach zavinutý do plienok, pri druhom sa zahalí do svetla ako do rúcha (porov. Ž 104,2). Pri prvom vzal na seba kríž, zahrnutý potupou, druhý raz príde oslávený, obklopený zástupmi anjelov.

Preto sa nezastavme len pri jeho prvom príchode, ale očakávajme aj druhý. Lebo keď sme pri prvom volali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,“ (Mt 21,9) to isté budeme volať znova pri druhom. S anjelmi pôjdeme 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie