8. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Ôsmy deň (29. september) - Cirkev

Úvodná modlitba

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Milujem Cirkev, moju Matku."

Pane, ďakujem ti, že Cirkev je aj mojou Matkou. Chcem ju milovať a žiť tak, aby som raz smel (a) prejsť od bojujúcej Cirkvi k víťaznej. Dovtedy chcem trpezlivo niesť účasť na kríži a utrpení, pamätajúc na tvoje slová: Kto ma nasleduje s krížom, bude mať

Čítať ďalej...

7. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Siedmy deň (28. september) - Byť malým

Úvodná modlitba

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Treba vždy povedať "áno" svojej slabosti a úbohosti."

Čítať ďalej...

6. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Šiesty deň (27. september) - Apoštolát

Úvodná modlitba

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Cítila som veľkú túžbu pracovať na obrátení hriešnikov."

Pane, svätá Terézia nemala príležitosť vykonať pre teba veľké činy. Použila však všetko všedné a nepatrné na to, aby ti urobila radosť a zachránila duše. Aj ja mám možnosť prijať s láskou a tebe obetovať všetko, čo je na mojej ceste ťažké a nepríjemné. Daruj preto mnohým ľuďom milosť obrátenia. Pomôž mi byť čoraz veľkodušnejším (ou).

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie