Novéna pre narodením Ježiša Krista

V Karmeli Dieťaťa Ježiša sa každoročne pripravujeme na sviatky Narodenia Pána vianočnou novénou - deviatnikom. Pozývame Vás pripojiť sa k nám v tejto modlitbe radostného očakávania... V úvode každej modlitby ponúkame krátku myšlienku sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a sv. Tváre, ktorá nám môže byť pomocou v príprave na Pánov príchod.

Každý deň novény na našom youtube kanáli:

https://www.youtube.com/watch?v=fGxDy7-263Q

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie