Video - Karmel Dieťaťa Ježiša

Oslavy 100. výročia založenia našej kongregácie pomaly vrcholia. Vďačné Pánu Bohu za túto veľkú milosť, ponúkame aj toto video, v ktorom sa môžete dozvedieť viac o nás - teda o Karmeli Dieťaťa Ježiša.

https://www.youtube.com/watch?v=bhNj2lGulaw&t=640s