14. modlitbové stretnutie

18. októbra 2019 popoludní v našej kaplnke prijalo dvadsať bohoslovcov a jeden špirituál nitrianskeho seminára karmelitánsky škapuliar z rúk o. Stanislava Miernika, OCD.

Neskôr sa v našom kláštore uskutočnilo 14. stretnutie ctiteľov Škapuliarskej Panny Márie. Témou tohto stretnutia boli Rôzne prejavy karmelitánskej spirituality. PREDNÁŠKA

Stretnutie viedol o. Stanislav Miernik, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva a priaznivci karmelitánskej spirituality. Po privítaní nasledovala prednáška. Po prednáške bolo krátke zdieľanie. Po nej sa v našej kláštornej kaplnke slávila sv. omša, ktorá bola obetovaná za všetkých našich dobrodincov. Pri sv. omši prijali štyria účastníci karmelitánsky škapuliar a boli prijatí do škapuliarskeho bratstva. Na záver nasledovala modlitba vešpier. FOTO

Vyhľadávanie

Prihlásenie