PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA Z HORY KARMEL

Sväté Písmo ospevuje krásu Karmelu, kde prorok Eliáš bránil čistotu viery Izraela v živého Boha. Tu sa pri prameni, ktorý dostal názov od tohto proroka, usídlili koncom 12. storočia niekoľkí pustovníci a postavili tu kaplnku na počesť Bohorodičky. Preto ich nazývali: „bratia Panny Márie z hory Karmel“. Pannu Máriu si vybrali za patrónku, Matku i vzor kontemplatívneho života a zjednotenia s Bohom. Slávnostná spomienka bola na niekoľkých miestach slávená už v 14. storočí a postupne sa rozšírila v celom ráde. Bratia s vďačnosťou uctievajú najsvätejšiu Bohorodičku za nespočítateľné dobrodenia, ktorými zahŕňa svoju karmelitánsku rodinu.

Vyhľadávanie

Prihlásenie